Szkoła animatorów — spotkanie 7. Podsumowanie - ogólne spojrzenie na proces ewangelizacji i formacji i to, co dalej.

Uwaga ogólna: Ze względu na moją chorobę spotkanie prowadził ks. Artur, więc poniższe punkty to tylko zarys tego, co miało być powiedziane na spotkaniu

1. Rekapitulacja 2 etapów "duszpasterskich": ewangelizacji i formacji. Należy dla jasności wyraźnie mówić o tych dwóch etapach, żeby za bardzo nie namieszać sobie w głowie, a dopiero potem zastanawiać się, jak wygląda przygotowanie do ewangelizacji (preewangelizacja) i stadium następujące bezpośrednio po ewangelizacji.

2. Przemyślenia ks. Artura co do etapu post-ewangelizacji (dwa etapy: oczyszczenie i przebaczenie oraz "uczenie nadziei" - czy może wychowanie do nadziei).

3. Wyjaśnienie, jak się ma etap post-ewangelizacji do kolejnego etapu (deuterokatechumenat itp). Moje osobiste zdanie, że w praktyce Ruchu Światło-Życie zbyt szybko próbuje się ludzi pchać do przodu w procesie, który określany jest mianem "kroków" - często ludzie przyjeżdżali na I stopień w ogóle nie zewangelizowani i po 15 dniach już ich wpychano w deuterokatechumenat (w samych założeniach jest OK, bo I stopień ma być tylko "powtórką" z ewangelizacji). To karygodny błąd - bez najmniejszych wątpliwości po ewangelizacji potrzebny jest czas - zazwyczaj kilku miesięcy, kiedy człowiek "uzgodni" ze swoim myśleniem i psychiką te treści, które dotarły do niego, a dopiero potem jest czas na "kroki". Najprostszy schemat procesu ewangelizacji i wstępnej formacji wygląda tak:

  • Miłość Boża
  • Grzech
  • Jezus Chrystus
  • Osobista decyzja
Ewangelizacja (minimum)
  • Duch Święty
  • Kościół
Ewangelizacja - tematy uzupełniające
Ten etap jest problematyczny. Typowo zawiera pogłębienie i powtórzenie prawd przekazanych podczas ewangelizacji (np. 8 spotkań nad Ewangelią Jana), ale praktyka uczy, że czegoś tu brakuje - zobacz uwagi w p.2
Poewangelizacja
Potem następuje budowanie filarów, na których będzie się potem opierać życie chrześcijanina. Mogą być to kroki wg. Światło-Życie, ale schemat kroków nie jest jedynym możliwym, natomiast ważne, żeby na tym etapie poruszone były jako minimum następujące tematy:
  • oddychanie duchowe - modlitwa - Duch Święty
  • życie Słowem Bożym - wspólnota/Kościół - świadectwo
  • walka duchowa - rozeznanie - realizacja Bożego planu w konkretnych okolicznościach życia
Wstępna formacja

5. Powrót do tematu typowych postaw osób ewangelizowanych. Zwłaszcza 2: postawa niestrudzonego dyskutanta oraz postmodernisty. Dobrze będzie, jeśli ten punkt będzie dyskusją - może od uczestników wyjdą także inne problematyczne postawy, z którymi się zetknęli - warto wtedy podyskutować, jak sobie poradzić w takiej sytuacji.

6. Różnica między prowadzeniem grupy na stałe, a prowadzeniem grupy ewangelizacyjnej - jak animator powinien się przygotować do jednego i drugiego.

7. Uwalnianie ludzi do posług. Wg. schematu Światło-Życie po etapie deuterokatechumenatu następuje czas diakonii. Ale wychowywanie ludzi do diakonii dokonuje się stopniowo i wiedzie poprzez rozeznanie swoich darów duchowych, pomoc w pewnych doraźnych zadaniach, poprzez bardziej trwałe zobowiązania, aż do podjęcia posług we wspólnocie i ogólnie w Kościele.Copyright © Maciej Górnicki 2003