Szkoła animatorów — spotkanie 6. Czym się karmi animator. Granice kompetencji. Problem wypalenia

 1. Konferencja.
  1. Zasada: daję z tego, co mam w obfitości i daję z pierwszej ręki, a nie zdaję relację z tego, co usłyszałem.
   1. Obiektywność przekazywanej prawdy: nie głoszę swoich teorii, ale Bożą prawdę
   2. Ale: to co przekazuję, to nie ma być teoria usłyszana od innych, ale Boża prawda doświadczona w moim życiu
   3. Nieporozumienie w formacji seminaryjnej: zbytni nacisk na obiektywizm, tak że potem księża przepraszają, zanim na kazaniu powiedzą cokolwiek o swoim przeżywaniu relacji z Bogiem.
   4. Analogia: instrukcja obsługi i umiejętność pracy z komputerem lub jazdy samochodem. Ktoś, kto poznał zasady pracy z komputerem lub jazdy samochodem tylko z książki ani sam nie będzie umiał pracować z komputerem, ani jeździć samochodem, ani tym bardziej uczyć innych. Podobnie sucha teologia, przekazywana w duszpasterstwie nie nauczy chodzenia z Bogiem.
   5. Praktyka chodzenia z Bogiem: od nawróconego — poprzez ucznia — do starszego brata, a nawet „ojca w wierze”
   6. Fundamentalne zadanie animatora: nauczyć członków grupy słuchać Słowa Bożego. Tego nie zrobi za niego nikt inny. Dlatego tak ważna jest praktyka czytania Pisma Świętego w grupie — dzięki temu ludzie uczą się czytać je w sposób właściwy: otwarty na żywego Boga.
  2. Równowaga między wymiarem intelektualnym a praktycznym: jak ją osiągnąć.
   1. Instruktor musi nie tylko umieć jeździć, ale także tłumaczyć zasady jazdy w sposób zrozumiały dla ucznia. Problem języka: nie da się całkiem obyć bez teologii, ale nie jest konieczny (a wręcz jest zbędny) żargon teologiczny.
   2. Wiedzy nie trzeba w całości trzymać w głowie, ale trzeba wiedzieć, gdzie jej szukać.
   3. Mieć świadomość, że są różne typy osobowości: niektórym odpowiada bardziej teoretyczne i abstrakcyjne rozważanie, większości — nie.
  3. „Źródła” wiedzy animatora.
   1. Pismo Święte:
    • Konkordancje (tradycyjne i komputerowe)
    • Wstępy (ogólne i do poszczególnych ksiąg)
    • Słowniki biblijne
    • Komentarze
    • Tekst oryginalny: wydanie interlinearne, numery Stronga, słowniki greckie
    • Kursy biblijne
   2. Teologia
    • Oryginalne teksty Ojców i teologów: zaleta = sięgają najgłębiej i są jak ostrze noża. Wada: ostrzem można się zranić, a samym nożem nie ugotuje się obiadu. Potrzebna jest wiedza, jak z nich korzystać, albo najlepiej wydania z komentarzem. Można też sięgnąć do różnych „wypisów z ...”, „Myśli...” — to jednak zazwyczaj dość płytkie i wyrwane z kontekstu, więc uwaga!
    • Podręczniki i opracowania: jest ich coraz więcej. Dobrym podręcznikiem jest np. wydana przez „M” „Historia dogmatów” (red. B. Sesboue) i zasadniczo wszystko wydawane przez „M”. Polecić można także J.Kelly, „Początki doktryny chrześcijańskiej”.
    • Książki odpowiadające na konkretne problemy (np. sekty, obrona wiary)
    • Zbiory: Denzinger (to jak siekiera albo młot na heretyków), Breviarium Fidei.
    • Dokumenty Kościoła: przede wszystkim soborowe, dalej niektóre encykliki i adhortacje, zwłaszcza „Christifideles laici”
   3. Pomoce i konspekty bezpośrednio dla animatorów
    • Standardowe konspekty Ruchu Światło-Życie, Seminarium Odnowy w Duchu Świętym i Kursu Alpha
    • Pomoce różnych wydawnictw, np. Zondervan* (www.christianbook.com).
   4. Duchowość: nie mówi tylko o tym, jak się modlić, ale także, jak dać się prowadzić Bogu w codziennym życiu (czyli pobożność w szerokim, a nie w wąskim znaczeniu)
    • Pisma mistrzów (nie tylko własnego ruchu!). Np. Jan od Krzyża, Teresa Wielka, Ignacy Loyola, Teresa od Dzieciątka Jezus, J. Escriva de Balaguer (Droga).
    • Ostrożnie wykorzystywać poradniki (książki, które mówią „jak”, ale często zbudowane są na fałszywych albo niesprecyzowanych założeniach, często wprost przejętych ze światowej mądrości)
    • Zrozumienie, że nie ma wzorca duchowości ani pobożności obowiązującego dla wszystkich: różne są powołania, różne stany życia i różne osobowości
    • Umiejętności zaczerpnięcia tego, co dobre z różnych szkół duchowości. Najgorsze jest bezmyślne powielanie „metod” — powiastka o kocie wiązanym w czasie modlitwy. Przede wszystkim trzeba pytać Boga. Często jednak Pan Bóg udziela odpowiedzi na moje pytanie poprzez wskazanie odpowiedzi, której udzielił już komuś innemu.
   5. Życie Kościoła, liturgia
    • Wstęp Ogólny do Mszału Rzymskiego, Konstytucja o Liturgii.
    • Czasopisma (m.in. Więź, W Drodze, Przegląd Powszechny, Znak, List, Zeszyty Odnowy).
    • Książki — jest ich olbrzymia ilość, problem co najwyżej, kiedy je wszystkie przeczytać.
  4. Granice kompetencji animatora.
   1. Animator nie jest:
    • zawodowym teologiem (a w każdym razie nie musi być)
    • spowiednikiem
    • kierownikiem duchowym (raczej towarzyszem)
    • psychoterapeutą ani lekarzem psychiatrą
    • jasnowidzem
    • guru
    • nienagannym wzorcem do naśladowania
   2. Świadomość, że można odesłać do kompetentnej osoby, kiedy nie umiem sobie poradzić z jakimś problemem.
  5. Własna relacja animatora do Boga
   1. Z zasady podanej w punkcie 1 wynika, że nie można być animatorem, nie mając żywej relacji do Boga
   2. Czy relacja animatora do Boga różni się istotnie od relacji innych ludzi do Niego? Nie! Istotą jest życie z wiary: wielu rzeczy nie wiem, ale pytam o nie i ufam, że otrzymam odpowiedź, kiedy przyjdzie pora. Odpowiedzialność animatora za innych ludzi jest ograniczona: to Bóg jest mistrzem, a nie animator.
   3. Relacja do Boga obejmuje jako części składowe — niezbędne do funkcjonowania całości:
    • modlitwę osobistą
    • funkcjonowanie w ramach wspólnoty wierzących (m.in. wspólna modlitwa, rozeznawanie, służenie sobie darami)
    • rozwiązywanie problemów własnego życia przed Bogiem i Boże prowadzenie
    • dojrzewanie psychologiczne — człowiek dojrzewa trochę przez refleksję, a trochę przez to, że go życie doświadcza
    • poznawanie Boga i pogłębianie swojej wiedzy o Nim i o tym, co zamierzył dla ludzi.
   4. Element odpowiedzialności za innych jest ważny, ale nie najważniejszy. Pomagam innym przede wszystkim przez własną dojrzałość i otwartość na Boże prowadzenie, a nie przez zamartwianie się ich problemami. Jeśli modląc się przed Bogiem za innych czuję ciągle niepokój, to mam problem z wiarą, że Bóg może zdziałać wszystko w ich życiu i to zrobi, albo też problem z własnym podejściem: wydaje mi się, że to ja mam wszystkim pomóc, a nie On.
   5. Bóg chętnie posługuje się niedoskonałymi narzędziami, znacznie chętniej niż „doskonałymi”. Patrz: Mojżesz (jąkała), Izajasz (człowiek o nieczystych wargach), Samson... Należy z tego wyciągnąć praktyczny wniosek: to, co przekazuję innym bardzo często mnie przerasta, tak jak słowa zawsze przerastają proroka, który je wygłasza.
  6. Wypalenie — problem, który musi się pojawić.
   1. Powody:
    • animator daje szybciej niż sam przyjmuje
    • animator ma zbyt wąską wizję tego, co można robić w małej grupie (i do czego ma prowadzić formacja)
    • uczestnicy mają ochotę dyskutować, ale nie mają ochoty się zmieniać
    • animator nie ma wystarczająco mocnego oparcia w Bogu — nie radzi sobie z własnymi problemami, oczekuje wdzięczności, której nie dostaje, czuje się coraz bardziej nieadekwatny
   2. Kluczowe jest nie to, czy problem się pojawi, ale czy będę sobie umiał z nim poradzić.
   3. Lekarstwa na problem:
    • stała formacja animatorów
    • spotkania w gronie liderów oraz we własnym gronie animatorów
    • zmiany w tematyce lub metodzie spotkań (plastyczne podejście: ważniejszy jest cel niż metoda)
    • nawrócenie! To jest lekarstwo numer 1.


 2. Spotkanie w małych grupach
 3. Posługując się dostarczonymi pomocami przygotować wspólnymi siłami spotkanie na temat „Jakie są cechy wspólnoty kościelnej zgodnej z zamysłem Bożym?”

 4. Podsumowanie spotkania
 5. Modlitwa

(*) Serie spotkań Zondervana to:

Każda seria obejmuje kilka książek ze spotkaniami, każda z książek zawiera kilka (najczęściej 6) spotkań.Copyright © Maciej Górnicki 2002