Szkoła animatorów — spotkanie 5.
Jak być animatorem z prawdziwego zdarzenia i jak radzić sobie z problemami. Jak się ma posługa animatora do innych posług we wspólnocie..

I. Konferencja

 1. Animator: nie supermen duchowy, ale człowiek umiejący troszczyć się o drugiego
 2. Zasadnicza różnica między funkcją lidera a funkcją animatora.
 3. Właściwy stosunek do uczestników: koleżeństwo? paternalizm? mistrzostwo? przyjaźń? opieka?
 4. Stosunek do innych animatorów. Spotkania animatorów, wspólna formacja i modlitwa.
 5. Rozumienie zasady podwójnego celu:
  1. Mam pomóc drugiemu człowiekowi w osiągnięciu pewnych celów duchowych (w skrócie: dojrzałości duchowej)
  2. Mam pomóc drugiemu człowiekowi w dobrze pojętej samorealizacji (broń Boże nie w rozumieniu Rogersa czy Maslowa!)

  Z tej zasady wynika dobór metod: nie mogą być ani skrajnie obiektywne, ani skrajnie subiektywne. Dlatego konspekt opracowany przez kogoś innego to dopiero punkt wyjścia, a nie materiał wystarczający do poprowadzenia spotkania.
 6. Problemy:
  1. Związane z uczestnikami
   • Typy osobowości
   • Typy światopoglądu (zwłaszcza problem postmodernizmu!)
   • Naturalny opór przed zmianą życia
   • Problemy psychologiczne i psychiatryczne
   • Zmiany w życiu
  2. Związane z programem.
   • Brak wizji strategicznej (etapy życia duchowego)
   • Brak programu długoterminowego: wizja drogi, która powinna być w miarę jednolita w całej wspólnocie
   • Trudność dostosowania programu do rzeczywistych potrzeb uczestników
   • Błędne dobranie metody lub tematu konkretnego spotkania
  3. Związane z animatorem
   • Pytania, na które nie umiem odpowiedzieć: niedostateczna wiedza
   • "Ty tego nie przeżyłeś": zbyt małe doświadczenie życiowe
   • Uwarunkowania własnej osobowości: znać swoje siły i słabości
   • Brak czasu lub innych środków

II. Konferencja metodyczna: ks. Jarosław Buchenfeld, Metody aktywizujące

III. Spotkanie w małych grupach

IV. Krótkie podsumowanieCopyright © Maciej Górnicki 2002