Szkoła animatorów: przegląd konspektów (Spotkanie drugie, metodą Ewangelicznej Rewizji Życia)

Uwagi ogólne:

Metoda Konspekty Komentarz Zobacz
(str.)
Ewangeliczna rewizja życia (widzieć - osądzić - działać) 1. Pytania zbyt ostre. Na początku zdecydowanie trzeba pokazać jakąś sytuację: scenę, opowiadanie, przykład, a nie wychodzić od pytania z grubej rury "czy jesteś świadomy, że jesteś niewolnikiem grzechu". Takie pytanie od razu zrazi uczestników do animatora i całe spotkanie będzie w atmosferze walki. Trudno wręcz wyobrazić sobie, co może się stać - na pewno nic dobrego. Znacznie lepiej byłoby zacząć od pytania 2: "jakie są konsekwencje grzechu?" (bez "czy wiesz"), ale nie obędzie się bez pytań naprowadzających. Przede wszystkim - jeśli wyjdziemy od konkretnej sytuacji (powiedzmy grzechu pożądania seksualnego albo obmowy), łatwo będzie uczestnikom wymienić rozmaite konsekwencje grzechu. Jeśli wyjdziemy od obcesowego pytania - nic nie uzyskamy. Krótko mówiąc: część pierwsza do przerobienia w całości. Część druga: OK. W części 3 brakuje pytań. Oczywiście animator może sobie napisać, jakich odpowiedzi spodziewa się od uczestników, ale pytania też musi zadać! 1
2. Tu również brak na początku wyraźnego przykładu/sytuacji/opowiadania. Może być tak, że uczestnicy zechcą się wypowiedzieć na temat własnych grzechów i będzie to punkt wyjścia do "widzieć", ale ... realistycznie patrząc: czy na pewno już na wstępie będą chcieli mówić o czymś tak bolesnym i wstydliwym? 2 część - dobra, zwłaszcza uwzględnienie 2 możliwości odpowiedzi. 3 część - dobra, ale nie wszystkie punkty posiadają pytania (czemu?). 1
3. 1 część: dobre pytania - choć mogłoby być więcej (lub dod. pytania pomocnicze). 2 część: brak pytań. 3 część - zbyt krótka. Podejrzewam, że to spotkanie dałoby się przeprowadzić w 25 minut, chyba że animator potrzebowałby dodatkowego czasu ... na obmyślanie pytań, których nie wymyślił przed spotkaniem :) 1
4. Koncepcja spotkania dobra (zwłaszcza wyjście od przypowieści o synu marnotrawnym), ale brak pytań! Poza tym brak ostatniej części: działać! Ogólnie - zbyt mało treści, zbyt mało pytań. 1
5. Konspekt przygotowany starannie, ale forma jest odpowiednia raczej do przedstawienia drugiej osobie (np. prowadzącej spotkanie w zastępstwie) niż do korzystania na spotkaniu. Np. "Rozpoczęcie spotkania. Animator wprowadza uczestników w temat spotkania. Może posłużyć się krótkim opowiadaniem": czy wynika z tego, co będę robić na spotkaniu? Nie, z tego wynika, że dopiero muszę przygotować wstęp i opowiadanie. Kiedy mam zamiar to zrobić? Na pewno nie na samym spotkaniu? Podobnie dalej - jeśli chcemy np. podawać podział grzechów - to powinno się znaleźć w konspekcie, a nie tylko być gdzieś w domyśle w głowie animatora.
Odwrotnie niż w poprzednich 2 konspektach - tu chyba animator nie docenił obszerności pytań. Przypuszczam, że spotkanie mogłoby zająć grubo ponad 90 minut.
1
2
     
Jeśli masz jakieś komentarze lub pytania do konspektów, możesz je wysłać do mnie.