Szkoła animatorów: przegląd konspektów (temat: miłość Boża, różne metody)

Uwagi ogólne:

Metoda Konspekty Komentarz Zobacz
(str.)
Antropologiczna dla małżeństw
1. Niezły konspekt. Cel ująłbym trochę szerzej: czy rzeczywiście wystarczy tylko spojrzeć na doświadczenie miłości Bożej we własnym życiu? Prawdopodobnie nie. Większość ludzi nie oddała życia Bogu, więc bardzo słabo doświadcza Jego miłości. Poza tym cel powinien zawsze zawierać element zmiany postawy uczestników, a nie tylko obserwacji. Brak również pytań szczegółowych (lub sugestii odpowiedzi).
1
2
Antropologiczna dla małżeństw (tylko w założeniu...)
2. Niestety ten konspekt w ogóle nie nadaje się do przeprowadzenia spotkania. To jakby pierwszy szkic tego, co chciałbym robić na spotkaniu, ale brakuje konkretnych pytań. Poza tym miało być metodą antropologiczną, więc na pewno nie można zaczynać od omówienia czegokolwiek, a zwłaszcza już prawd teologicznych. Metoda antropologiczna musi wyjść od obserwacji i dzielenia się uczestników.
1
Teologiczna (integralna?) dla małżeństw
3. Bardzo dobrze zrobiony konspekt i jest rzeczywiście metodą teologiczną (lub integralną). Ponieważ jest to spotkanie dla małżeństw, sugerowałbym duże rozwinięcie punktu porównującego relację Bóg-człowiek do relacji w rodzinie - tu mogłoby mieć miejsce dzielenie się własnymi bólami albo też spostrzeżeniami dotyczącymi wychowania dzieci. Jedno zastrzeżenie: za dużo pytań na "czy...?" Zdecydowanie należy te pytania zmienić na szczegółowe albo otwarte.
1
2
Antropologiczna dla młodzieży
4. Mocne punkty tego konspektu to duża ilość szczegółowych pytań. Na pewno pomoże to przy przeprowadzeniu spotkania. Wydaje mi się jednak, że druga część jest zbyt krótka i zbyt mało cytatów (mogłoby być więcej lub dłuższe).
1
2
???
5. To również (jak 2) jest dopiero szkic spotkania, a jeszcze nie konspekt. Brak cytatów z Pisma Świętego oraz wyraźnego podziału spotkania na części: kiedy dzielimy się lub obserwujemy coś, kiedy jest czas na własną refleksję, kiedy słuchamy, co Bóg ma nam do powiedzenia itd.
1
2
Antropologiczna
6. Konspekt dopracowany od strony psychologicznej oraz czytelny. Wyjście od opowiadania pomaga skupić uwagę. Potem następuje dyskusja nad treścią opowiadania, przejście do własnego doświadczenia, a następnie do Słowa Bożego - w końcu do chwili ciszy, refleksji i przyjęcia Słowa do swojego życia.
1
Teologiczna (chyba?) dla małżeństw
7.
Konspekt bardzo czytelny. Na pewno taki układ graficzny pomaga przy prowadzeniu spotkania. Z drugiej strony - czegoś mi brakuje pod względem treści - pewnej głębi psychologicznej. Przez to konspekt jest zbyt "suchy", zbyt teoretyczny. Na pewno pomogłyby pytania odwołujące się nie tylko do spekulacji (jaka jest największa potrzeba mojej żony), ale do konkretnego doświadczenia i pragnień. Można by np. kazać napisać żonie i mężowi na kartkach ich największe potrzeby - potem powiedzieć, żeby pokazali je sobie nawzajem, a dopiero potem zapytać, czy wśród tych potrzeb było pragnienie zbawienia. Jeśli nie - to jest o co zahaczyć! Jeśli tak - to także jest dobry punkt wyjścia do dyskusji (pkt 2b) o hierarchii wartości. Pytanie 3b jest chyba zbyt obcesowe. Przewiduję brak odpowiedzi. Lepiej byłoby wyjść od prostszych pytań: ile czasu poświęcacie sobie w tygodniu?; czy macie poczucie, że to za mało?; Jak się czujecie, gdy małżonek nie poświęca wam wystarczająco czasu? Itd.
1
Jeśli masz jakieś komentarze lub pytania do konspektów, możesz je wysłać do mnie.