Szkoła animatorów: przegląd konspektów (Spotkanie trzecie, różne tematy)

Uwagi ogólne:

Metoda Konspekty Komentarz Zobacz
(str.)
Rozmowa ewangeliczna 1. Spotkanie dobre, ale przypuszczam, że może się udać w grupie świadomej i mocno nastawionej na wzrastanie. Gdyby w grupie byli jacyś "kontestatorzy", albo "dyskutanci", mogą nic nie wynieść ze spotkania, a nawet je rozbić. Sugerowałbym też wypisanie sobie co najmniej kilku innych cytatów związanych z tematem Ducha Świętego - nawet jeśli nie uda się ich omówić na spotkaniu, warto mieć pod ręką. 1
Ewangeliczna rewizja życia 2. Ogólna koncepcja spotkania dobra. Pierwsza część (widzieć) jednak chyba za słaba - może warto napisać konkretne pytania, z których wyniknie jak naprawdę uczestnicy przeżywają swoją modlitwę. Można też podeprzeć się jakimś tekstem nt. modlitwy (np. z Quoista). W drugiej części (osądzić) też chyba warto napisać sobie kilka pytań. 1
Rozmowa ewangeliczna 3. Ogólnie dobre spotkanie, ale znów brak konkretnych pytań! Przydałyby się zwłaszcza w pierwszej części spotkania. Co do "przytulania" uczestników - to bardzo kontrowersyjne. Można się odważyć tylko w takiej grupie, w której animator bardzo dobrze zna uczestników. Wielu ludzi jest zranionych w sferze relacji, inni cenią sobie swoją "strefę bezpieczeństwa" - nie wolno tego na siłę przełamywać. 1
2
Rozmowa ewangeliczna 4. Spotkanie dobre, ale trochę brakuje zakończenia! W drugim punkcie warto by sobie samemu wypisać sugerowane odpowiedzi, które chcemy uzyskać od uczestników, np.
"Na czym dzisiaj ma polegać wierność nauczaniu Kościoła, życie sakramentalne i modlitwa" -> czytanie dokumentów, uczestnictwo w katechezach, rekolekcjach itp, aktywne uczestnictwo we Mszy, kształtowanie liturgii, modlitwa osobista, modlitwa w powiązaniu z czytaniem Biblii, poświęcanie przynajmniej 15 minut dziennie na modlitwę, modlitwa wstawiennicza"
1
Ewangeliczna rewizja życia 5. Spotkanie nie jest zrobione metodą Ewangelicznej Rewizji Życia! Brakuje pierwszej i trzeciej części. "Widzieć" oznacza poszukać przykładów z własnego życia lub z sytuacji znanych z życia społecznego, z rodziny, środowiska itp. Muszą to być konkretne sytuacje, tak żeby stymulowały do następnego etapu - "osądzić". Co do wypisywania sobie "wniosków": można to zrobić, ale pod warunkiem, że także wypisze się pytania! Nie można zakładać, że pytania same przyjdą do głowy podczas spotkania: owszem przyjdą, ale nieprzemyślane i nie prowadzące wyraźnie do celu. 1
Rozmowa ewangeliczna 6. Dobrze zaplanowane spotkanie: na przemian tekst z Pisma Świętego i dzielenie. Dobre są też cytaty (1 zapasowy?) wypisane na dole konspektu. Często warto sobie napisać nawet kilka cytatów "na zapas", żeby potem gorączkowo nie szukać w Piśmie, jeśli trzeba zadać pytania pomocnicze, albo pogłębić temat. Jeśli chodzi o samą treść spotkania, może przydałyby się 2 dodatkowe pytania: "co powoduje, że ludziom tak trudno przebaczyć?" (przed "...co mi przeszkadza") oraz "Jakich efektów możesz spodziewać się po przebaczeniu? A jakich, jeśli nie przebaczysz?" (po cytacie z Łukasza) 1
       
Jeśli masz jakieś komentarze lub pytania do konspektów, możesz je wysłać do mnie.